SQL

SQL

SQL (Structured Query Language) to znormalizowany język programowania, który służy do zarządzania relacyjnymi bazami danych i wykonywania różnych operacji na danych w nich zawartych. Jest regularnie używany nie tylko przez administratorów baz danych, ale także przez programistów piszących skrypty integracji danych czy też analityków, którzy chcą tworzyć i uruchamiać zapytania analityczne.

SQL jest także najczęściej wymaganym językiem programowania w pracy testerów oprogramowania. Służy do obsługi zapytań dla baz danych i przydaje się zarówno w testach manualnych, jak i automatycznych.

Powiązane artykuły: