Testowanie oprogramowania

Testowanie oprogramowania

Testowanie oprogramowania to proces mający na celu ocenę funkcjonalności danej aplikacji, programu lub strony internetowej w celu wykrycia różnic pomiędzy istniejącymi i wymaganymi warunkami oraz oceny cech elementu oprogramowania.

Procesem tym zajmuje się osoba pracująca stanowisku testera oprogramowania (ang. Test Engineer), której zadaniem jest stwierdzenie, czy wytworzone przez programistów oprogramowanie nie zawiera błędów oraz spełnia określone wymagania. Testerzy odpowiadają za ostateczną wersję produktu, stając na straży jego jakości oraz bezawaryjności.

Rodzaje testów oprogramowania:

  • Testowanie manualne – proces ręcznego testowania w celu weryfikacji wszystkich jego funkcji określonych w dokumentach wymagań, ale często również testowanie oprogramowania z perspektywy użytkownika końcowego.
  • Testowanie automatyczne – proces testowania za pomocą narzędzi służących do automatyzacji w celu wykrycia ewentualnych usterek. W tym procesie testerzy wykonują skrypty testowe i automatycznie generują wyniki testów przy użyciu narzędzi automatyzacji.

.

Powiązane artykuły: