tester automatyczny

tester automatyczny

Przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają ze zautomatyzowanych chatbotów, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów klientów lub kierować klientów do właściwej osoby, a inżynierowie automatyki pomagają we wdrażaniu tej technologii. Automatyka jest również wykorzystywana do usprawnienia informatycznego systemu zgłoszeń pomocy technicznej, zarządzania usługami oraz do szybszego dostarczania wysokiej jakości produktów i oprogramowania, przy mniejszej liczbie usterek. Ostatecznie, celem Testera Automatyzującego (inaczej: Automatycznego) jest zmniejszenie obciążenia pracowników oraz poprawa wydajności i niezawodności poprzez usprawnienie ręcznych procesów, które są zbędne lub niespójne.

W IT Tester Automatyczny to ktoś, kto dostarcza zautomatyzowane rozwiązania dla procesów programowych.

Do jego głównych zadań należą m.in.:

  • zidentyfikowanie możliwości automatyzacji w ramach procesów związanych z oprogramowaniem.
  • projektowanie i wykonywanie testów przy użyciu skryptów, które automatycznie testują funkcjonalność.
  • przeprowadzanie testów dla baz danych, systemów, sieci, aplikacji, sprzętu i oprogramowania.
  • identyfikowanie błędów i problemów związanych z jakością w procesach rozwojowych, usługowych lub biznesowych
  • instalowanie aplikacji i baz danych istotnych dla automatyzacji
  • współpraca z innymi jednostkami biznesowymi w celu zrozumienia, w jaki sposób automatyzacja może poprawić przepływ pracy.