MySQL

MySQL

Jest to jeden z najbardziej popularnych systemów zarządzania bazami danych, który został wprowadzony na rynek już w 1995 roku. Jest to system zarządzania relacyjnymi bazami danych typu open-source.

MySQL jest ogólnodostępnym systemem baz danych. Dostępnych jest jednak kilka płatnych wersji, z których można korzystać z zaawansowanych funkcji. Jest on łatwy w użyciu w porównaniu z innymi programami bazodanowymi, takimi jak Microsoft SQL Server czy Oracle DataBase. Może być używany z dowolnym językiem programowania, ale głównie pracuje w parze z PHP.

MySQL może działać na wielu platformach, takich jak Linux czy Windows. Możesz zainstalować go na lokalnym systemie lub nawet na serwerze. Jest to naprawdę elastyczne, skalowalne, szybkie i niezawodne rozwiązanie.