Data Science

Data Science

Data Science to dziedzina nauki, która łączy w sobie wiedzę specjalistyczną, umiejętności programistyczne oraz znajomość matematyki i statystyki w celu wyciągnięcia znaczących wniosków z danych. Rdzeniem Data Science są dane. Jest to bowiem multidyscyplinarne połączenie wnioskowania o danych, opracowywania algorytmów i technologii w celu rozwiązywania złożonych analitycznie problemów.

Praktycy w dziedzinie nauk o danych stosują algorytmy uczenia się maszynowego w odniesieniu do liczb, tekstu, obrazów, wideo, audio i innych elementów w celu tworzenia systemów sztucznej inteligencji (AI) do wykonywania zadań, które zwykle wymagają ludzkiej inteligencji. Z kolei systemy te generują wgląd, który analitycy i użytkownicy biznesowi mogą przełożyć na konkretną wartość biznesową.