Bazy Danych

Bazy Danych

Baza danych (ang. Data Base) przechowuje informacje w sposób umożliwiający łatwy dostęp do nich przez program komputerowy lub zapytanie. W dzisiejszych czasach bazy danych są używane między innymi przez administratorów serwerów, programistów i twórców stron internetowych. Są one standardem w zakresie gromadzenia oraz przechowywania informacji.

Na naszych kursach dowiesz się o podstawach i funkcjach języka SQL, który będziesz w stanie zastosować w niemal każdym swoim projekcie bazodanowym. Nauczysz się także, jak tworzyć, usuwać i modyfikować tabele MySQL, a także jak sortować, grupować dane oraz pisać wszelkie funkcje i procedury, dzięki którym podniesiesz wydajność oraz bezpieczeństwo baz danych.

Czym się zajmuje programista baz danych?

Programista baz danych jest odpowiedzialny za utrzymanie bazy danych, co obejmuje zachowanie integralności danych. Może on projektować, tworzyć i wdrażać bazy danych od podstaw, jednakże większość firm korzysta z komercyjnie sprzedawanych baz danych firm Oracle, IBM lub Microsoft.

W zależności od stanowiska, programista baz danych może, ale nie musi być odpowiedzialny za projektowanie i wdrażanie bazy danych od podstaw.